Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  Delegacioni i Kuvendit të Kosovës vizitoi KEK-un

16-03-2012

Komisioni i Kuvendit të Kosovës për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Mjedis e Planifikim Hapësinor, në krye me Kryetarin e Komisionit z. Nait Hasan ka vizituar të premten KEK-un. Komisioni i Kuvendit është pritur nga Drejtori Menaxhues i KEK-ut, z. Arben Gjukaj. Deputetët janë interesuar në hollësi për projektet ambientale të korporatës dhe gjendjen e sistemit energjetik. “Nga të gjitha analizat që ishin bërë më herët rreth ambientit ishin identifikuar katër ndotës të ambientit si Deponia e hirit pranë TC “Kosova A”, transporti me shirita të hapur i hirit nga ky termocentral, mbetjet e substancave të rrezikshme nga ish-Azotiku dhe tymtarët e TC Kosova A. KEK po investon në eliminimin e të katër këtyre ndotësve mbi 47 milionë euro”, tha Z. Gjukaj. Ai i ka njoftuar deputetët se tashmë kodra e hirit është mbuluar me dhe duke mos gjeneruar më ndotje. Konkretisht është punuar edhe në projektet tjera. “Mbi 20 mijë tonë substanca të rrezikshme janë eliminuar, janë mbjell mbi 150 mijë fidane në deponitë e djerrinës dhe po aq do të mbillen sivjet, sistemi hidraulik i bartjes së hirit që do të përfundojë deri në qershor do të eleminojë krejtësisht ndotjen gjatë bartjes së hirit nga TC Kosova A, sikurse gjatë këtij muaji do të fillojë edhe ndërrimi i elektrofiltrave të këtij termocentrali duke ulur emisionin brenda standardeve të Bashkimit Evropian”, tha z. Gjukaj.

Deputetët janë ndarë të kënaqur me punën që po bëhet. “Këto projekte janë inkurajuese dhe ndikojnë direkt në zvogëlimin e ndotjes. Ju inkurajoj të vazhdoni tutje me projekte të tilla në mënyrë që ambienti të jetë shumë më i pastër”, tha z. Hasani.

Deputetët kanë vizituar edhe ambientet e termocentraleve ku janë njoftuar për së afërmi me punën dhe përformancën e tyre.

Ngjarje
Zëvendëspresidentja e Bankës Botërore konfirmon m...
Një delegacion i larte i Bankës Botërore i udhëhequr nga znj. Lau...
Sqarim për publik...
Për hir te sqarimit te opinionit. KEK sh.a është i obliguar te r...
Sekretariati i Komunitetit të Energjisë konfirmon ...
Drejtori i Sekretariatit te Komunitetit te Energjisë me seli në V...
Sqarim për publik...
Për hir të informimit të opinionit, KEK sh.a. sqaron se pas pub...
Sqarim i Drejtorit Menaxhues...
Siç edhe jam deklaruar edhe më herët për opinionin, lidhur me dy...
Përfundojnë me sukses hapat për prodhim stabil të ...
KEK sh.a. njofton se kanë perfunduar me sukses të gjitha veprimet...
KEK gëzon fëmijët e Obiliqit, si çdo fundvit...
Përkundër angazhimeve rreth sanimit të pasojave të aksidentit të ...
Përkundër te gjitha sfidave KEK synon prodhimin si...
Si edhe qe jeni te informuar, përkundër sfidave te ndërlidhura me...
KEK mbështet personat me nevoja te veçanta ...
Përkundër angazhimeve rreth aftësimit të të gjitha njësive gjener...
Sqarim për publikun...
Për hir të informimit të opinionit, KEK sh.a. sqaron se nuk ka pa...
Shpërndaje
 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës