Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  Oferta për punësim

KEK sh.a përmes njoftimeve për vende të lira pune, ofron mundësi punësimi për Ju të gjithë që jeni të motivuar për punë të suksesshme, që jeni të përkushtuar ndaj punës dhe që keni iniciativa.

Të gjithë të interesuarit  mund të aplikojnë në email adresën ofertapune@kek-energy.com

Formulari i aplikimit mund të merret këtu

Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh.

Aktualisht janë të hapura këto vende të lira të punës:

Divizioni Titulli i punës Data e publikimit Afati i fundit Shkarko
Divizioni Financiar Menaxher për Buxhet dhe Planifikim Strategjik
27-08-2015
10-09-2015
Zyra Ekzekutive e Prokurimit Korrigjim - Zyrtar i lartë për aktivitetet e prokurimit - furnizime
24-08-2015
04-09-2015
Divizioni i Teknologjise Informative Vende te lira ne Divizionin e Teknologjise Informative
21-08-2015
04-09-2015
Zyra Ekzekutive e Prokurimit Zyrtar i lartë për aktivitetet e prokurimit - furnizime
21-08-2015
04-09-2015
 
 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës