Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  Oferta për punësim

KEK sh.a përmes njoftimeve për vende të lira pune, ofron mundësi punësimi për Ju të gjithë që jeni të motivuar për punë të suksesshme, që jeni të përkushtuar ndaj punës dhe që keni iniciativa.

Të gjithë të interesuarit  mund të aplikojnë në email adresën ofertapune@kek-energy.com

Formulari i aplikimit mund të merret këtu

Aplikacionet e pranuara pas datës së mbylljes nuk do të merren parasysh.

Aktualisht janë të hapura këto vende të lira të punës:

Divizioni Titulli i punës Data e publikimit Afati i fundit Shkarko
Zyra Ekzekutive për Përputhshmëri Institucionale dhe Organizative Kontrollor të Lartë për Përputhshmëri
14-04-2015
28-04-2015
 
 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës