Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  Objašnjenje prema kontraverznim odlukama TRN-a

18-12-2011

EKK d.d. objašnjava da se u tenderu "Obrazovna i senzibilna kampanja za javnost " Telo za Razmatranje Javne Nabavke (TRN) je doneo dve odluke u potpunosti suprotne jedna sa drugom.

Na pocetku EKK je proglasila pobednikom kompaniju sa najmanjom cenom nakon konsultacije i pismenih preporuka od strane RKJN-a (Regulativne Komisije za Javnu Nabavku). Ali, jedna kompanija koja je konkurisala se žalila. TRN je konstatovao da se predmet treba vratiti na ponovno razmatranje sa pretendiranjem da je ponuda izabrane kompanije nije odgovarajuca. EKK, na osnovu odluke TRN-a, koja je bila kontradiktna sa preporukama RKJN-a, ali korporacija je bila obavezana da je primenjuje sa zakljuckom da je samo jedan ekonomski operater odgovarajuci. TRN nije ostavio nijednu mogucnost da operater koji je proglašen dobitnikom od strane EKK-a odgovarajuci, navodeci nekoliko tacaka koje je TRN nazvao kršenjem.  

 U slicnim slucajevima pošto je tender prvi put objavljen EKK nije mogao da ovaj predmet dalje prosledi, nego je odlucio da poništi proces jer su bile potrebne najmanje dve odgovarajuce ponude na osnovu zakona o javnoj nabavci. U medjuvremenu, u TRN se kasnije  žalio Ekonomski Operater (EO) kojeg je EKK-a proglasila pobrdnikom ali je bila primorana da je objavi neodgovarajucem pošto je to jasno zahtevao TRN sa svojom odlukom. Tacnije ovaj organ je konstatova u svojoj prvoj odluci da je izbor EO “New Film & The Group” nezakonit i predstavlja kršenje zakona u nekoliko tacaka. Ali, TRN je “zaboravio” kakve je konstatacije dao za ponudu ovog EO i usvojio je njegovu žalbu.

 

Tu dolazi do iznenadjenja kako može da odluci jedna ekipa strucnjaka,, jer u drugoj odluci TRN optužuje EKK-a d anije delovao prema proporukama ovog organa. Tu se optužuje EKK-a da je objavila neodgovarajucim ovog operatera i poništila tender na osnovu nedostatka dve ponude. Narodnim jezikom ovo  ispada  “hte ne hteo isto ti se hvata”.

 

Druga odluka TRN-a je kompletno protivrecna i jedpini koji je prekršio zakon u ovom slucaju je TRN. Ovaj organ je na osnovu analize odluka gde se jasno vidi da odlucuje na osnovu preporuka za operatere ili svakog operatera koji se žali ovaj organ mu daje za pravo.

 

U svakom slucaju, EKK-a ce preduzeti mere u skladu sa zakonomr kao i uvek.

 

Ovo nije prvi put da ovaj organ donosi dve kontraverzne odluke prema EKK-a za isti tenderski proces. Sigurno, slicne slucajeva treba da razmotre i bave se njima organi pravosudja. 

 

 

Novosti
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova