Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  Sažetak rezultata u 2011 godini

27-12-2011

Godina  2011 bila je jedna godina neprekidnog porasta i poboljšanja u svim parametrima korporacije. Konstantni porast iz godine u godini je nastavljen i tokom 2011. EKK-a od jedne kompanije za koju su mediji pisali o bankrotiranju, pretvorena je u jednu snažnu korporaciju, koja je sada jedna likvidna kompanija, i koja je pocela snažno da investira u kapitalnim projektima, obuhvatajuci i ambient. Ove godine su potpisani i ugovori za dva velika ambijetalna projekta, tacnije na izgradnji prenosa preko hidraulicnog sistema pepela iz  TE “Kosovo A” i zameni tri elektrofiltera ove termoelektrane vrednost koja iznosi investiciju od 50 miliona eura u ambijentu. Investirano je i u proizvodne jedinice, kao i na Distributivnoj Mreži. 

 

Konkretni rezultati tokom 2011 godine u divizijama:

 

Divizija uglja

 

Nakon postizanja dugorocne sigurnosti u snabdevanju ugljem, proizvodnja sirovine i ove godine je postigla povecanje:

 

Proizvodnja uglja u 2010 godini (Januar - Novembar)

Proizvodnja uglja u 2011 godini (Januar - Novembar)

Planirano za 2012 godinu

7,211,255 tona

7,402,446 tona

8,000,000 tona

 

Dakle, proizvodnja uglja je postigla porast za oko 200 hiljada tona. Iz novog kopa “Jugozapadni Sibovac” eksploatisana su do 1 decembra 2.36 miliona tona, dok se za iducu godinu predvidja da se ostvare 6.8 miliona tona, jer u drugom delu godine 2012 ugalj ce biti izvadjen samo sa ovog kopa.. 

 

Rezerve u deponiji momentalno su iznad 500 000 t.

 

 

Proizvodnja elektricne energjie

 

I proizvodnja elektricne energjie je nastavljena u pozitivnom trendu. Sada su na konstantan nacin pet proizvodne jedinice spremne za proizvodnju, od koji cetiri neprestano proizvode elektricnu energiju.

 

Proizvodnja elektricne energjie:

 

1 Janaur- 30 novembar 2010

1 Januar- 30 Novembar 2011

4, 881, 226 MW/h

5, 024, 705 MW/h

 

Dakle vidi se da je proizvedeno oko 150 hiljada  megavat/sati više za jedanaest meseci ove godine u poredjenju sa istim periodom prošle godine. Ovo je postignuto zahvaljujuci  maksimalnom angažmanu radnika i adekvatnog održavanja, jer kapaciteti ostaju isti.   

U proizvodnji Korporacija je investirala u TE “Kosovo B”, tacnije u jedinici B2 kojoj je povecan kapacitet i sad proizvodi kao u vremenu kada je bio nov.

 

Sektor Snabdevanja elektricnom energijom  

 

Fakturisanje elektricne energije:

 

1 Januar- 30 novembar 2010

1 Januar- 30 novembar 2011

180,524,484.00 eura

199,102,068  eura

 

Naplata elektricne energije:

 

1 Januar- 30 novembar 2010

1 Januar- 30 novembar 2011

159,792,279.00 eura

180,683, 833 eura

 

Fakturisanje kao i naplata su nastavile trend duplog porasta cetvrtu godinu za redom.

Dakle, fakturisanje ima povecanje od 10 odsto, što predstavlja nastavak trenda porasta iz godine u godini. Naplata ima još veci porast, gde za 11 meseci su inkasirana 21 milion eura više nego prošle godine ili 13.2 odsto više

Naplata do kraja godine se ocekuje da dostigne iznad 200 miliona eura, što je rekord u istoriji korporacije.

 

Smanjivanje gubitaka

 

Veoma pozitivan trend, zahvaljujuci maksimalnom angažmanu korporacije i pripremama u svim pravcima  je postignuto i smanjenje  tehnickih gubitaka tako i komercijalnih. One su smanjene za oko 4.5 odsto ili izraženo u eurima korporacija je postigla da izbegne gubitak iznad 10 miliona eura.

 

Totalni gubitci elektricne energije (tehnicki i komercijalni):

 

1 Januar- 30 novembar 2010

1 Januar- 30 novembar 2011

41.03 %

36.68 %

 

Distributivna mreža elektricne energije

 

I u Distributivnoj mreži su orijentisani veliki broj investicija. Vi možete da pitate zašto investirate?

Odgovor je jasan: da bi se sacuvao kontuinitet investicija i da potrošaci dobiju što kvalitetnije usluge.

Tacnije od nedostaka investicija narocito tokom’90 godina stanje u distributivnoj mreži elektricne energije nije onako kako bismo voleli da bude. Ovaj diskontinuitet ne sme da se desi iako je Distribucija na pragu privatizacije. Rukovodstvo Korporacije je uradilo sve što je moguce da se potrošaci snabdevaju sa što kvalitetnijom energijom. eliminisajuci koliko je bilo moguce takozvana “uska grla”.

 

Ovo je postignuto zahvaljujuci mnogim kapitalnim projektima ostvarenim ove godine ili su u procesu ostvarenja.

 

Glavni ostvareni projekti ili u ostvarenju su:

 

Proširenje  TS 110/35 kV Palaj                                              

Izgradnja  TS 110/10(20) kV Gnjilane 5                               

Izgradnja TS 110/10 kV Priština 7                                        

Proširenje TS 35 kV ne 110/10 kV ( Skenderaj)                    

Proširenje TS 110/35 kV Prizren 1                                         

Proširenje TS 110/35 kV Pec 1                                              

Proširenje TS 110/35 kV Bibaj(Uroševac 1)                                      

 

Pojacavanje ditributivne mreže                                                                                  

 

Montiranje GM na nivou 35 kV,potrošaca na nivou 10 kV,TS 10/0.4      

Izgradnja TS 35/10(20) kV Park za Biznis u Glogovcu        

Izgradnja  TS 35/10(20) kV Dumoš                                      

 

 

Radjeno je i u mnogim ostalim projektima za pojacavanje Distributivne mreže. Ove investicije povecavaju vrednost Distribucije, cineci ovu jedinicu još više atraktivnom za investicije pred potencijalnim globalnim investitorima.

 

Priprema za privatizaciju

 

Projekat privatizacije za Kompanije Distribucije i Snabdevanja Elektricnom Energijom  (KKDFE), ušao je svoju najvažniju fazu. 

 

Radovi i konkretna delovanja se kordinišu sa EKK-a razumno u obezbedjivanju podataka i potrebnih informacija za celi proces, znajuci da se tacnije cetri divizije EKK-a koje ce biti podložne procesu privatizacije. Što se tice ove tacke, vredi da se naglasi da je EKK-a preduzeo sve potrebne korake, omogucavajuci stvaranje kancelarije podataka, fizickih i virtualnih, prema zahtevima od strane Jedinice za Implementaciju Projekta i od Savetnika za Transakciju- - kako bi obezbedila što bolji prilaz za investitore ali i za ispunjavanje svih zahteva koje dolaze od strane akcionara (MZHE). Ovo je još više povezano sa cinjenicom da aktuelno proces nalazi u fazi sacinjavanja ponuda od strane predkvalifikovanih kompanija. Kako bi spremili stabilnu ponudu, predkvalifikovane kompanije zahtevaju relevantne podatke u vezi sa poslovanjem distribucije i snabdevanja. Za ovo, su zahtevana mnogo pitanja na koje EKK-a odgovara na najvecem etickom i profesionalnom nivou.

 

 

Takodje, nakon izbora savetnika za transakciju od strane Vlade Republike Kosova, ocekuje se da pocnu radovi na projektu za izgradnju termoelektrane Novo Kosovo,zato se EKK-a sprema na funksionalnom planu kako bi bila spremna da odgovara zahtevima koji dolaze od ovog procesa.

 

 

Operativni troškovi su niži za 1.5 % (2.6 mil eura)

 

Uvoz&Razmena

1 Januar- 30 novembar 2010

1 Januar- 30 novembar 2011

755 GWh

712 GWh

6.7 % manje nego prošle godine

 

Plasman viška

1 Januar- 30 novembar 2010

1 Januar- 30 novembar 2011

347 GWh

371 GWh

6.8 %  više nego prošle godine

 

Investicije u ambijent

 

Korporacija završava projekat za pokrivanje i rekultivisanje postojece deponije pepela pored TE “Kosovo A”. Deo projekta su i uništavanje i odstranjivanje iznad 20 hiljada tona opasnih substanci u objektu ex-Azotare. Zasadjena su do sada iznad 150 hiljada sadnica i do kraja projekta njihov broj se ocekuje da dostigne do 300 hiljade sadnica.

Ovaj projekat zahvata totalan iznos iznad 15 milona eura.

Važan projekat koji je poceo sa implementiranjem i ocekuje se da ce biti završen unutar druge cetvrtine je i onaj prenosa pepela iz TE “Kosovo A” preko hidraulicnog sistema. Ovaj projekat ima jedan kosto od iznad 9 miliona eura i uticace direktno na totalnoj eliminaciji zagadjenja od prenosa pepela.

Najveci ambijetalni projekat je onaj zamene elektrofiltera u tri proizvodne jedinice u TE “Kosovo A”, tacnije A3, A4 i A5. Ugovor u vrednosti od 25 miliona eura je potpisan i uradjene su sve pripreme da on pocne u martu 2012 godine. Nakon zamene elektrofiltera, emisija od termoelektrane bice u direktivnim normama Evropske Zajednice  (50 mg/Nm3).

 

 

 

 

 

Izazovi

 

Korporacija ce nastaviti da poveca kvalitet snabdevanja elektricnom energijom za svoje potrošace u 2012 godini. Planira se da nema restrikcija za sve potrošace koji placaju elektricnu energiju a nastavice se sa primenom mnogih projekata u smanjivanju komercijalnih gubitaka u zonama gde je njihov nivo veci kao i podizanje savesti kod potrošaca o važnosti koju ima placanje elektricne energjie i njeno dobro korišcenje za našu buducnost.

 

Investicije na projektima koji se ticu poboljšanju okoline i smanjivanju uticaja na sredinu industrijskog procesa Korporacije bice nastavljeni.

 

Implementacija kapitalnih investicija na uglju, proizvodnji i distributivnoj mreži elektricne energjie bice nastavljena, u cilju daljeg porasta kvaliteta rada u ova tri vitalna sektora Korporacije.

 

Korporacija ce saradjivati sa akcionarom u projektu privatizacije distribucije elektricne energjie, kao i u projektu TE “Novo Kosovo”.

 

Osecam se izvanredno da zahvaljujuci neumornom radu radnika na svakom segmentu rada u Korporaciji, ovu godinu završavamo sa izvanrednim uspehom na svakom polju. Rezultati su izvanredni i osecam se ponosnim što sam  deo najvece ekipe našeg mesta koja zajednicki radi kako bi postizala slicne rezultate.

 

 

Poštovani novinari, zahvaljujem na neprestanoj podršci i kritikama, koje su uzete ozbiljno u obzir i koje su uticale na daljem poboljšanju procesa u korporaciji.

 

Želim vam dobro zdravlje i uspešnu godinu vama i vašim porodicama.

 

 

 

Novosti
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova