Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  Objašnjenje prema reagovanju Organizacije STARS

13-02-2012

EKK d.d izražava neslaganje u vezi sa reagovanjem organizacije STARS oko tarifne aplikacije.  Ova organizacija kaže da je zahtev za povecanje dolazi kao posledica operativnih troškova korporacije. Ovo nije istina, jer u aplikaciji za povecanje tarifa, korporacija nije predvidela povecanje operativnih troškova , naprotiv ona je predvidela njihovo smanjenje. 

Što se tice komercijalnih gubitaka, korporacija je i u tarifnoj aplikaciji predvidela njihovo smanjivanje i trend je i u ovoj godini pozitivan, dakle u januaru 2012 ako uporedimo isti mesec prošle godine imamo smanjenje od 6 odsto.

Ova organizacija se poziva i na nedostatak performanse u korporaciji. Ova konstatacija nije tacna jer je korporacija u toku zadnjih godina pokazala performansu za divljenje. Postignuto je neprestano povecanje u svim parametrima, kao u proizvodnji uglja, elektricne energjie, fakturisanja i naplate.. Tacnije, u dva zadnja parametra povecanje je neprestano bilo dvocifreno.

Što se tice zahteva organizacije za smanjivanje duga, korporacija ima ovu misiju. Tarifna aplikacija se vrši kako bi se pokrio kosto proizvodnje i distribucije elektricne energjie, dakle za energiju koja se proizvodi, raspodeljuje i fakturiše potrošacima unutar jedne godine.

Što se tice zahteva od 23 odsto, ovo je bila zakonska obaveza korporacije na osnovu tarifne metodologjie usvojene od strane RUE, koja je obavezna za EKK-a. Ali, u aplikaciji ovaj postotak nije striktan, jer su ponudene dve variante, dakle povecanje za 12 odsto, do zadnje varijante gde se zahteva povecanje od 9 odsto.

 

Novosti
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova