Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  Objašnjenje

19-03-2012

EKK d.d. izražava potpunu nesaglasnost sa izjavama Nazima Halitia, iz Konzirciuma Organizacija Civilnog Društva za Energiju u vezi sa tarifama elektricne energije. EKK d.d. objašnjava još jednom da nije tražila povecanje cena na 23 odsto, ali je pružila tri variante, da se one povecaju 23, 12 ili 9 odsto. Do ovog zahteva nije došlo zbog posledica lošeg rukovodjenja EKK-a kako optužuje g. Haliti na svoju glavu, pružajuci argumente koji se ne ticu realnosti, nego iz tarifne metodologjie usvojene od strane REU koja je obavezajuca za EKK-a. G. Haliti na pocetku konstatuje da se Termoelektrana “Kosovo B”  zatvara u 2017 godini i EKK-a loše rukovodi što investira na njoj. Ovo nije stina jer se predvidj da ova termoelektrana  bude u radu do 2025.

On navodi gubitke kao da su 37-40 odsto i ovo naziva lošim rukovodjenjem. Ali, ako se analiziraju trendovi gubitaka koji su od 55 odsto smanjeni na 36 odsto i ima tendecija za dalji pad i u ovoj godini to pokazuje da se ne radi o lošem rukovodjenju, nego o efikasnom rukovodjenju. U toku cetvorogodišnjeg perioda naplata je povecana neprestano 5-10 odsto godišnje sa istim kapacitetima i obezbedjeno je snabdevanje ugljem termoelektrana do njihovog zatvaranja. Ovi rezultati nisu loše rukovodjenja, nego efikasno rukovodjenje koji su  od EKK-a uradili samoodržavajucu kompaniju.  

Rukovodstvo EKK-a nije nimalo zadovoljno sa stepenom gubitaka uprkos neprestanom smanjivanju i sama se bori protiv njih, nemajuci podršku dva važna mehanizma kao što su civilno društvo i sudovi. Borba protiv svake negativne pojave koja zahvata jedno društvo nije nikada zadatak samo jednog subjekta, nego svih alki u društvu. Zato, EKK zahteva od civilnog društva da umesto neosnovanih optužbi, daju svoj doprinos i pomognu korporaciju u daljem smanjivanju gubitaka.     

 

Novosti
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova