Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  Objašnjenje u vezi sa pitanjima o ljudskim resursima u Energetskoj Korporacija Kosova

16-05-2012

Imajuci u vidu eventualnu konfuziju koja se može nastati iz neosnovanih izjava od strane nekoliko grupa interesa, u vezi sa prevremenim penzionisanjem i planiranom testiranju radnika, EKK d.d. objašnjava kao što sledi.

 

Na  osnovu medjunarodnih naprednih praksi kao i na specificnim zahtevima Zakona o Radu, cilj testiranja je u nacelu identifikacija i pregled stanja u kome se nalaze ljudski resursi u EKK-a, njihovo profesionalno uzdizanje, povecanje sigurnosti i zaštita na radu osoblja.

 

Pomenuti test je dizajniran u cilju identifikacije nivoa profesionalnog znanja i znanja u vezi sa zaštitom i bezbednošcu na radu radnika, kao kljucni aset jedne kompanije.

 

Više od toga, ovaj test ima za cilj identifikaciju potreba za adekvatnu obuku osoblja za odredjene nivoe, identifikaciju potreba za regrutaciju profesionalnog i novog osoblja kao i identifikacija osoblja za moguce promocije u buducnosti.

 

Zbog toga praksa testiranja i obuka osoblja  u buducnosti se planira da se  radi periodicno na redovan nacin. Tako mi cemo ispuniti još jedan standard, kojeg su medjunarodne kompanije u polju energije podigli na taj nivo primenjujuci ga dva puta godišnje.

 

Zato, proces testiranja ni na koji nacin nije dizajniran u cilju udaljavanja radnika odredjenog profila ili odredjene starosti nego naprotiv on je u interesu kompanije i samih radnika. Ovaj test nije selektivan, naprotiv, obuhvata sve radnike korporacije. 

  

Sa druge strane, nacrt koji primenjuje korporacija za privremeno penzionisanje je u potpunosti dobrovoljan i radnici mogu da biraju da ostanu ili da odu u prevremenu penziju prema svojoj volji. Dakle, niko u EKK-a ne primorava da  preduzmu delovanja van njihove volje. Naprotiv, ovaj nacrt je zahtevan od strane samih radnika i sindikata, kako bi imali jednu komotnost i finansijsku sigurnost za sledece godine dok ne dostignu  starost za  penzionisanje.

 

Podsecamo da je EKK d.d  neprestano imao slicne nacrte i ranije od kojih je imalo dobit na stotine radnika.

 

 

Novosti
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova