Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  EKK d.d. i Feronikal potpisali novi ugovor o snabdevanju elektricnom energijom

18-04-2011

EKK d.d. obaveštava javnost da je danas 18-og aprila 2011 u zgradi Korporacije podpisan novi Sporazum o snabdevanju elektricnom energijom Feronikla od strane Korporacije.

Obe strane su izrazile zadovoljstvo sa novim ugovorom i obavezali su se za dalji napredak saradnje .

Sporazum je podpisan od strane generalnog direktora EKK d.d., Arben Djukaj i Direktora Menadžmenta Feronikla, Ioannis Gaitanos. Ovim slucajem, Arben Djukaj je izrazio da ovaj Sporazum predstavlja jedan novi pocetak saradnje izmedju dve kompanije. “Korporacija ce pružiti kvalitetne usluge i unapredice saradnju za privilegovane potrošace ”, izrazio je svoju obavezanost EKK, g. Djukaj. I Direktor Feronikla Gaitanos izrazio je zadovoljstvo za novi pocetak saradnje, obezbedjivajuci tesnu saradnju sa Korporacijom u buducnosti.

Podpisani sporazum ce stupiti na snagu u ponoc nakon ponedeljka, od dana 19 aprila 2011, kada ce i poceti fakturisanje potrošaca na nivou 220kV (kilovolti) prema novim tarifama. Tarife koje ce se primenjivati za ove potrošace su odobrene od strane Kancelarije Regulatora za Energiju za potrošace u nivou 220kV, u tarifama koje su stupile na snagu na zadnjem sastanku Borda KRE održanog prošle nedelje . (O konkretnim cenama pogledajte odobrene tarife od strane KRE-a)

Novosti
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova