Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  Reagovanje prema neosnovanim optužbama Opštine Glogovac

01-03-2012

EKK d.d. izražava potpunu nesaglasnost u vezi sa izjavama Opštine Glogovac koje se ticu snabdevanja elektricnom energijom u ovoj opštini. Tu se optužuje EKK-a da deluje na neodgovoran nacin. Korporacija objašnjava da je stanje u naplati u ovoj opštini najmanja u celom mestu, dok je nivo komercijalnih gubitaka (kradje elektricne energjie) na alarmantnom nivou. U zadnjem tromesecju je naplaceno samo 39 odsto elektricne energjie na komunalnom nivou, dok zloupotrebe su na nivou od 48 odsto. Dakle, ovo je neodgovorno delovanje a ne neodgovornost i nedelovanje EKK-a.

Što se tice optužbi za stanje u snabdevanju, EKK-a neprestano poboljšava stanje za potrošace koji placaju i ne kradu elektricnu energiju. Dok, optužbe da korporacija vrši kolektivna iskljucenja ne stoji, jer EKK-a radi samo individualna iskljucenja.   

Aktuelno., imajuci teško stanje na svakom izlazu,  kompjuterski program je rasporadio vecinu izlaza u kategoriji C, osim kamenoloma Trasing, koji je u kategoriji A i kamenolom Kalaja e Drenicës u A+. Opština Glogovac pre nego li orijentiše redovne platiše prema sudovima treba to da radi sa neredovnim platišama a narocito one koji zloupotrebljavaju elektricnu energiju, jer je u ovim kategorijama veci deo stanovništva u ovoj opštini.

Korporacija nije sedela skrštenih ruku, blombirajuci sve merne tacke kao kod potrošaca tako i svoju opremu, ali se one neprestano demoliraju. Zadnji slucaj demoliranja i kradje nekoliko brojila koji su dosta skupi po trafoima koji ometaju snabdevanje elektricnom energijom. EKK-a je našla zajednicki jezik sa opštinom i ovo pitanje je rešeno. Korporacija isto ocekuje od Opštine Glogovac da daje svoj doprinos u borbi prema komercijalnim gubicima i ostalim negativnim pojavama kao što su napadi na radnike EKK-a da bi eliminisali ove pojave, povecala naplata kao jedini put kako bi imali stabilno snabdevanje elektricnom energijom.

 

 

Stanje u snabdevanju, fakturisanje, naplata i komercijalni gubitci u svim izlazima u Glogovcu u zadnjih tri meseca

 

GLOGOVAC

Ponudjena  tromesecna  energija   kWh

Tromesecno fakturisanje

 EURO

Tromesecna naplata  EURO

Fakt.3 mesec. kWh / Ponudjena 3 mesecnaenergijae   kWh        %

Tromesecna naplata

/Tromes.fakturisanje

(%)

Tromesecna naplata/tromesecna potrošnja     (%)

Komercijani gubitci  

16021001 Glogovac 1

    2,046,677

     118,164

        93,126

62.78%

 

49.48%

37.22%

16021002 Glogovac 2

    2,462,410

       77,916

        53,512

44.03%

 

30.24%

55.97%

16021003 Glogovac 3

    1,844,653

       75,426

        49,068

49.17%

 

31.99%

50.83%

16021004 Shtrubullova

    2,363,078

       80,170

        61,065

50.83%

 

38.71%

49.17%

16021005 Orllati

    3,276,200

     112,486

        73,311

49.81%

 

32.46%

50.19%

16021006 Vasileva

        536,351

       22,182

        14,047

58.65%

 

37.14%

41.35%

16021007 Komoran

    3,765,802

     141,658

     112,486

49.23%

 

39.09%

50.77%

16021008 Gllobari

    3,714,808

     119,832

     106,113

47.41%

 

41.98%

52.59%

16021009 Školski Centar

        808,139

       33,705

        18,014

51.44%

 

27.49%

48.56%

16021010 Trasing-

        805,975

       87,379

        73,610

95.86%

 

80.76%

4.14%

16022000 Kamenolom

          89,590

       13,251

        13,251

99.97%

 

99.97%

0.03%

TOTAL u  GLOGOVCU

  21,713,684

     882,170

     667,601

52.12%

 

39%

47.88%

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Preuzmite dokumenat
Saopštenje za javnost
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova