Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  Pocela zamena elekrtofiltera u jedinici A5

22-03-2012

EKK  d.d obaveštava da je pocela zamena elektrofiltera u jedinici A5. Radovi se vrše po predvidjenoj dinamici i nakon cetiri meseca blok ce imati emisiju unutar novih standarda Evropske Unije. Dakle, emisija gasova sa ovog bloka bice ista kao one u EU.

Visoko rukovodstvo EKK-a je inspektiralo radove i proverila da se radovi vrše prema ugovoru. Radove implementira kompanija sa svetskim ugledom iz Nemacke, Hamon Envoirmental u konzorciumu sa kompanijom Intering, koja je dobila tender za postavljanje novih elektrofiltera.

 

“Od ovog ambijetalnog projekta najviše koristi ce imati gradajeni u okolini termoelektrane kao oni iz Obilica, Kosovog Polja i Prištine. Ambijent ce biti mnogo cistiji, što je jedan jasan pokazatelj da današnja EKK-a kompanija koja je orijentisana da bude što prijatnija za ambient”, rekao je  Arben Gjukaj, Generalni Direktor EKK-a.

 

Predatavnici kompanije koji primenjuju projekat su izrazili svoju obavezanost da izvrše radove po svakoj tacki u ugovoru.

 

Postavljanje novog elektrofiltera je deo najveceg ambijetalnog projekta u EKK-a. Na osnovu projekta bice zamenjeni elektrofilteri u aktivnim jedinicama u TE “Kosovo A”, tacnije A3, A4 i A5. Nakon elektrofiltera u jedinici A5, odmah ce poceti zamena u jedinici A3 i trajace do treceg tromesecja, kada ce poceti zamena elektrofiltera u jedinici A4. Zamena se ne radi istovremeno jer treba zaustaviti blok do momenta potpune zamene elektrofiltera. Projekat ce biti završen do prog tromesecja 2013 godine i imace kosto iznad 25 miliona eura, što je samostalna investicija EKK-a.

 

Zamena elektrofiltera je jedna od cetiri faktora zbog ranijeg degradiranja i nasledjene tehnologije koji su identificirani kao zagadjivaci od strane strucnjaka za ambient. EKK radi na eliminisanju cetiri zagdjivaca i u 2013 godini ambient gde EKK operira bice mnogo cistiji i život gradjana mnogo kvalitetniji. 

 

Osim elektrofiltera, EKK završava i projekat za pokrivanje brega sa pepelom pored TE “Kosovo  A”, izgradnju hidraulicnog sistema prenošenja pepela i uništavanje više od 20 hiljada tona opasnih substanci. Svi ovi projekti ce biti završeni unutar ove godine.  

 

 

Preuzmite dokumenat
Saopštenje za javnost
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova