Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  EKK spremna da sanira kvarove i reguliše potrošace u severnom delu Kosova

26-03-2012

EKK-a izražava spremnost da interveniše u svakom slucaju kvara u mreži u severnom delu Kosova, u svakom slucaju kada je neophodno. Korporacija samo zahteva stvaranje sigurnog ambijenta za delovanje.

 EKK  takodje ima spreman Plan Delovanja za regulisanje potrošaca u ovom delu mesta, isto kao i za ostale potrošace. Korporacija ce poceti implementaciju plana kada se stvore povoljni uslovi za delovanje.

EKK je svesna da dva nelincencirana entiteta, koje nisu registrovane kompanije na Kosovu, tacnije ‘Elektrokosmet’ i ‘Elektroprivreda Srbije (EPS)’nastavljaju da ilegalno deluju na severnom delu Reke Ibar. Sakupljeni dokazi od strane EKK-a jasno pokazuju da Elektrokosmet i EPS, uz podršku Elektromreže3 Srbije (EMS), zajedno izvršavaju aktivnost operatera u sistemu distribucije energije i snabdevanje energijom u ovom delu bez zakonske osnove ili ovlašcenja..

Pošto EKK-a, prema zakonskom i regulativnom okviru postavljenom u 2004 godini, jedini licencirani operator u distributivnom sistemu i javnom snabdevanju za celu teritoriju Kosova, zapoceo je zakonske aktivnosti prema srpskim kompanijama Elektroprivreda Srbije (EPS) i Elektrokosmet Priština (“Elektrokosmet) za nezakonsko delovanje aktivnosti u severnom delu Kosova. Tužba je podignuta na pocetku ove godine u Sekretarijatu Sektora za Energiju protiv Republike Srbije za neipunjavanje svojih zakonskih obaveza prema Sporazumu u Sektoru za Energiju.

Zato, potrošaci sa one strane Ibra, treba da ne primaju racune ovih ilegalnih entiteta i svaki zahtev za placanje u buducnosti od strane Elektrokosmeta/EPS.

Dok svi podržavaju potrebu da potrošaci placaju elektricnu energiju sa kojom se snabdevaju, celokupna elektricna energjia koja snabdeva severni deo reke Ibar je energije EKK-a. Zato, jedina kompanija prema kojoj potrošaci imaju obaveze za placanje usluga je EKK-a ili njihovi ovlašceni agenti, nakon što ce potrošaci biti registrovani.

Ako se neki potrošac na severu reke Ibar iskljuci zbog neplacanja elektricne energije od strane gore navedenih nelicenciranih operatera, oni treba odmah da kontaktiraju autoritete koji primenjuju zakon i izveste o ovom nezakonskom aktu i srede prikljucenje.

 

Preuzmite dokumenat
Saopštenje za javnost
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova