Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 
  EKK-a se protivi zakljuccima iz zadnjeg izveštaja “Sierra Club”

20-04-2012

EKK-a se protivi u nekoliko zakljucka iz zadnjeg izveštaja pripremljenog od strane “Sierra Club”, jene od organizacija za okolinu u SAD, koja se protivi potrebi   Kosova za izgradnju novih prozvodnih jedinica sa sagorevanjem uglja, sa osnovnim opterecenjem.    

EKK-a je uradila jednu analizu i pripremila komentar, koji predstavljaju tacne i aktuelne informacije  u vezi sa situacijom sa kojom se suocava sektor energije na Kosovu. Analiza  EKK-a podvlaci potegnuta pitanja od strane “Sierra Club”, sa kojima se EKK-a slaže i takodje pruža cinjenicne informacije o pitanjima sa kojima se EKK-a ne slaže. Na kraju EKK-a predstavlja najprakticniji deo i najprimenjljiviji za buducnost koja je prikladana za aktuenu situaciju na Kosovu.  

EKK-a naglašava nekoliko nedostataka ove analize koja je pripremljena od strane  “Sierra Club”. U nekoliko polja, izveštaji “Sierra Club” rade neumesna uporedjenja sa ostalim zemljanma, vecina od koji su razvijena ili mnogo više razvijena od Kosova, sa znatnom koncentracijom industrijalnih i velikih komercijalnih potrošaca. Izveštaji takodje predstavljaju smanjivanje gubitaka i korišcenje obnovljene energije kao jedno prosto rešenje u jednoj delikatnoj situaciji. Dalje, jedan znatni deo ovih zakljucaka nisu opravdana, jer njihova primarna tacka preporuke je jedna stara studija za energetski sektor na Kosovu, koji je pripremljen  2006 godine. 

EKK-a zna da nema jedini odgovor kako ce Kosovo popuniti svoje potraživanje za elektricnu energiju u porastu, na nacin kako bi podržao privredni rast u zemlji i podrži dobrobit svojih gradjana. Nema ni formule ili nove brze tehnologije koja bi dozvolila Kosovu odustajanje od svojih rezervi uglja na jedan ekonomski nacin. Rešenje je slediti sve mere efektivnog kostoa koje su na raspolaganju za ispunjenje zahteva u zemlji za elektricnom energijom. Remont postojecih jedinica i proizvodnja uglja sa osnovnim opterecenjem je preko potrebna, osim ostalih mera koje su sada u daljem razvoju.

EKK-a izražava svoje gledište sa svoje predjašnje pozicije, kao entitet koji treba da operira svaki dan kako bi ispunio zahteve potrošaca, a ne sa gledišta jednog spoljneg entiteta koji nema odgovornosti prema rezultatima.  

 

U ime EKK-a:

http://www.kek-energy.com/pergjShoq.asp

 

Kako biste videli pripremljen izveštaj od strane “Sierra Club” posetite:

http://action.sierraclub.org/site/DocServer/Reevaluating_Kosovo_s_Least_Cost_Options_for_Electricity.pdf?docID=8861

http://action.sierraclub.org/site/DocServer/Review_of_TOR_Final.pdf?docID=8341

na albanskom: http://www.indep.info/publikimet

 

Preuzmite dokumenat
Saopštenje za javnost
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
n/a
n/a...
 
© 2010 Energetska Korporacija Kosova