Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 

 Kërkimi
  Aktivitete të prokurimit

I njoftojmë të gjitha palët e interesuara se të njëjtat publikime (në bazë të  Ligjit  Nr. 03/L-241 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës,  Neni 42 -Publikimi i njoftimeve) për aktivitetet e prokurimit në KEK sh.a. mund t’i gjeni edhe në faqen e KRPP-se : duke zgjedhur Autoriteti Kontraktues: Korporata Energjetike e Kosovës, KEK sh.a.


Ka 0 tenderë të publikuar.
Për tenderat e mëparshëm ju lutem klikoni lidhjen më poshtë
 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës