Korporata Energjetike e Kosovës SH.A.
Energetska Korporacija Kosova D.D.
Kosovo Energy Corporation J.S.C.
 

 Kërkimi
  Aktivitete të prokurimit

I njoftojmë të gjitha palët e interesuara se të njëjtat publikime (në bazë të  Ligjit  Nr. 03/L-241 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës,  Neni 42 -Publikimi i njoftimeve) për aktivitetet e prokurimit në KEK sh.a. mund t’i gjeni edhe në faqen e KRPP-se : duke zgjedhur Autoriteti Kontraktues: Korporata Energjetike e Kosovës, KEK sh.a.

Nr i ref.
Tipi i shpalljes
Titulli i kontratës
Data e publikimit
Afati i fundit
Riten.
Vazhd. afati
127
1|Njoftimi për kontratë
17-04-2014
27-05-2014
132
1|Njoftimi për kontratë
17-04-2014
13-05-2014
093
1|Njoftimi për kontratë
17-04-2014
08-05-2014
126
1|Njoftimi për kontratë
17-04-2014
12-05-2014
073
2|Njoftimi për dhënjën e kontratës
16-04-2014
25-04-2014
057
2|Njoftimi për dhënjën e kontratës
16-04-2014
25-04-2014
129
1|Njoftimi për kontratë
16-04-2014
26-05-2014
055
2|Njoftimi për dhënjën e kontratës
16-04-2014
25-04-2014
012
3|Njoftimi për anulim
16-04-2014
26-04-2014
109
3|Njoftimi për anulim
16-04-2014
26-04-2014
462
2|Njoftimi për dhënjën e kontratës
16-04-2014
25-04-2014
040
2|Njoftimi për dhënjën e kontratës
15-04-2014
25-04-2014
053
1|Njoftimi për kontratë
14-04-2014
05-05-2014
125
1|Njoftimi për kontratë
11-04-2014
23-05-2014
119
1|Njoftimi për kontratë
07-04-2014
28-04-2014
124
1|Njoftimi për kontratë
04-04-2014
25-04-2014
123
1|Njoftimi për kontratë
04-04-2014
25-04-2014
090
1|Njoftimi për kontratë
04-04-2014
14-05-2014
102
1|Njoftimi për kontratë
03-04-2014
25-04-2014
114
1|Njoftimi për kontratë
02-04-2014
12-05-2014
094
1|Njoftimi për kontratë
01-04-2014
12-05-2014
096
1|Njoftimi për kontratë
26-03-2014
05-05-2014
094
1|Njoftimi për kontratë
18-03-2014
28-04-2014
095
1|Njoftimi për kontratë
17-03-2014
25-04-2014
012
1|Njoftimi për kontratë
29-01-2014
21-06-2014

 
© 2010 Korporata Energjetike e Kosovës